Hướng dẫn: Cài đặt và sử dụng máy in Canon SelphyXem Video
Xem thêm tài liệu:
+ Loại tài liệu: pdf
+ Ngôn ngữ: Tiếng Việt
+ Nội dung bao gồm:

    - Hướng dẫn lắp đặt
    - Hướng dẫn cài driver
    - Hướng dẫn sử dụng


Vui lòng nhấn vào đây để tải về


Thống kê hệ thống

Tải ảnh đã chụp

  • Ảnh thẻ đã chụp được lưu 5 năm tại server ảnhthẻ.net theo mã số. Quý khách có thể tải ảnh về máy của mình.