Hướng dẫn: Cài đặt và sử dụng máy in Canon SelphyXem Video
Xem thêm tài liệu:
+ Loại tài liệu: pdf
+ Ngôn ngữ: Tiếng Việt
+ Nội dung bao gồm:

    - Hướng dẫn lắp đặt
    - Hướng dẫn cài driver
    - Hướng dẫn sử dụng


Vui lòng nhấn vào đây để tải về


Thống kê hệ thống

123 Passport đã có mặt trên toàn quốc:
  • Trên 100 đại lý chính thức
  • Trên 200 đại lý dùng thử
  • Trên 350.000 ảnh đã xử lý
Nhà phân phối chính thức
Địa điểm đã triển khai
Xem ảnh xử lý mới nhất

Tải ảnh thẻ của bạn

  • Ảnh thẻ đã chụp được lưu 5 năm tại server anhthe.net theo mã số. Quý khách có thể tải ảnh về máy của mình.